آدرس مطب

کرج ،چهارراه طالقانی ،نرسیده به میدان شهدا ،جنب بانک آینده ،برج رازی ،طبقه ۹ ،واحد ۹۳

شماره تماس مشاوره

۰۹۳۷۵۵۶۵۹۹۴

شماره تماس مطب

۰۲۶۳۲۴۰۲۸۶۷